StartSjälvservicePlats, förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg - Ansökan
Självservice

Plats, förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg - Ansökan

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2017-10-03 13:29
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

För att plats skall kunna erbjudas önskat datum skall anmälan ha inkommit senast fyra månader innan. 

Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna vara överens om och skriva under anmälan. Vårdnadshavare anger i anmälan när och var plats önskas. Anmälan kommer att bekräftas skriftligt.

Om tjänsten

Med denna blankett kan du ansöka om plats i förskola, fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. För mer information om vilka förskolor i som finns i Sala kommun se dokumentbilagorna.

Tillsyn på obekväm arbetstid

På Emmylunds förskola finns omsorgsverksamhet till kl 21.30 på vardagar. Ansökan sker på samma sätt som till övrig förskoleverksamhet.

Natt- och kvällsomsorg finns även på Bråstabacke, som är en förskola i enskild regi.

Kontakt: 0224-874 66, ius.brastabacke@friluftsframjandet.se

I kommunens förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ingår:

  • Förskoleverksamhet för barn i ålder 1-5 år i form av förskola enligt förskolans läroplan och pedagogisk omsorg (familjedaghem).
  • Allmän förskola för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år, till och med vårterminen det år de fyller sex år. Verksamheten omfattar 525 timmar om året under skolans läsårstider (15 tim./vecka) och är avgiftsfri. De barn som redan har plats i förskoleverksamhet med minst 525 tim./år får behovet av allmän förskola tillgodosett inom ordinarie tillsynstid och förskoleplats.
  • Öppen förskola som är avgiftsfri och där inskrivning inte behövs.
  • Skolbarnsomsorg (fritidshem) bedrivs för barn från och med 1 augusti det år barnet blir sex år, till 30 juni det år det blir tretton år.

Villkor

För alla barn som är skrivna i kommunen till 30 juni det år de fyller tretton år.

Avgifter

Förskola och familjedaghem Barn 1: 3 procent av inkomsten (max. 1260 kr) Barn 2: 2 procent av inkomsten (max. 840 kr) Barn 3: 1 procent av inkomsten (max. 420 kr) Barn 4: ingen avgift Allmän förskola, utöver den avgiftsfria tiden Barn 1: 2,5 procent av inkomsten (max 1050 kr) Barn 2: 1,5 procent av inkomsten (max 630 kr) Barn 3: ingen avgift Barn 4: ingen avgift Skolbarnsomsorg (fritids) Barn 1: 2 procent av inkomsten (max. 840 kr) Barn 2: 1 procent av inkomsten (max. 420 kr) Barn 3: 1 procent av inkomsten (max. 420 kr) Barn 4: ingen avgift För barn som enligt skollagen är i behov av särskilt stöd, betalas enligt ovanstående fritidshemsavgift för den tid som överstiger den enligt lagen avgiftsbefriade tiden bortsett från barn 3, som är helt avgiftsbefriat

Relaterade länkar