StartSjälvserviceInkomstuppgift, förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg - Anmälan
Självservice

Inkomstuppgift, förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg - Anmälan

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2017-10-03 13:27
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Om tjänsten

Största delen av kostnaderna för plats i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem betalas gemensamt av alla via skatten. En del av kostnaderna betalas ändå via avgifter direkt av vårdnadshavarna.

Hur stor avgiften blir för din familj, beror på vilka inkomster ni har, hur många barn ni har och vilken form av verksamhet det gäller.

För att kommunen ska kunna ta ut en korrekt avgift behöver vi ett avgiftsunderlag från dig.

Ändrad inkomst

Uppgifter om inkomstförändring skall lämnas omedelbart eller efter anmodan. Förändring av avgiften sker månaden efter det att uppgifter om nya inkomstuppgifter inkommit till skolförvaltningen. Om inkomstuppgifter inte lämnas, tillämpas den högsta avgiftsklassen i maxtaxan, så länge inte inkomstbesked lämnats som visar att en lägre avgift skall betalas.

Villkor

För dig som har barn med plats i Sala kommuns förskola, fritidshem eller pedagogiska omsorg.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatteavdrag och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst, samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen under bidragsåret. Bidrag/lån från CSN räknas inte som en skattepliktig inkomst och ska därför inte anges. Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (årsinkomst dividerat med 12). Kommunen kan kontrollera inkomst i efterhand hos skatteverket. Om kontrollen visar att avgiften borde varit högre, kan efterkrav ställas. Kommunen i sin tur återbetalar avgift om inkomsten visar sig vara lägre än vad som rapporterades.

Relaterade länkar