StartSjälvservice

Självservice

Publicerad 2017-10-22
Uppdaterad 2017-10-22
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Här hittar du kommunens olika tjänster för Självservice där du kan ansöka och anmäla direkt i onlineformulär men även via vanliga blanketter.

Välj en bokstav för att söka självservice i en alfabetisk lista.

 • Affischering på anslagstavlor - Beställning

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 22:36

  Kommunen äger nio offentliga anslagstavlor placerade i centrala Sala som är avsedda för affischering av publika arrangemang och evenemang. Uppsättning och nedtagning av affischer sköts på entrepre...

 • Alkohol, folköl, försäljning/servering - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:01

  Den som vill sälja folköl i detaljhandeln måste enligt alkohollagen göra en anmälan till kommunen senast när försäljningen startar. Syftet är att förhindra att minderåriga köper folköl och att begr...

 • Alkohol, servering till allmänhet - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:02

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället. Den här ansökan avser serveringstillstånd f...

 • Alkohol, servering, tillfälligt tillstånd för slutet sällskap eller enstaka tillfällen - Ansökan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:03

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring p...

 • Alkohol, serveringsansvarig personal - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:02

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering avses att alkoholdrycker säljs för förtäring p...

 • Allmänna ämnen i Västerås - Ansökan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:46

  Med denna blankett kan du ansöka om att få studera grundläggande eller gymnasiala vuxenutbildningar i Västerås. För mer information se dokumentbilagor.

 • Anläggningsuppgifter till föreningsregistret - Rapportera

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:26

  I Sala finns föreningar som har anläggningar av olika slag. Kommunen har ett register på dessa anläggningar och det är föreningarna som vid behov anmäler uppdatering av uppgifterna. Registret är ti...

 • Annons på infartstavlor - Beställning

  Senast uppdaterad: 2017-10-16 10:46

  Annonsering av korta textbudskap på kommunens fyra elektroniska infartstavlor som är uppställda utefter Salas större infartsvägar från Avesta, Uppsala, Enköping och Västerås. Budskap Meddelanden ...

 • Anställning, timvikarie inom barn och utbildning - Intresseanmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:05

  Här anmäler du intresse för arbete som timvikarie inom kommunens verksamheter inom förskola, skola, fritids och särskola.

 • Anställning, timvikarie inom måltidsenheten - Intresseanmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:05

  Här anmäler du intresse för arbete som timvikarie på kommunens måltidsenhet som ansvarar för kommunens storkök och restauranger. Vi är 70 anställda fördelade på fem områden och serverar 4 000 port...

 • Användning av massor/avfall för anläggningsändamål - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:36

  Det är enligt miljöbalken förbjudet att utan anmälan använda avfall till anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa. Om...

 • Arrangemang till evenemangskalendern - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:21

  Evenemangskalendern är en tjänst som kommunen driver för att marknadsföra alla evenemang som äger rum i Sala.

 • Arrangemangsbidrag - Ansökan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:22

  Bidraget avser att stödja öppna arrangemang vid hembygdsgården.

 • Autogiro för vatten och renhållning - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:06

  Fakturor från kommunen kan betalas via autogiro. Det innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare, på papper eller elektr...

 • Avfall, mellanlagring - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:38

  Om du ska mellanlagra annat avfall än farligt avfall och om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle väger 10-10 000 ton ska du anmäla det till kommunen. Är den totala mängden mer än 1...

 • Avfall, sopsortering - Guide

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 22:37

 • Avlopp, enskilt - Ansökan

  Senast uppdaterad: 2017-10-03 13:41

  Fastigheter som ligger på landsbygden saknar ofta möjlighet att koppla sitt avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet. På dessa fastigheter måste avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk oc...