StartKommun och politik
Kategori

Kommun och politik

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2017-10-03 23:03
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Kommunfakta

Sala - tätort i Västmanland och centralort i Sala kommun i Västmanlands län.

Kommunens organisation

Salas kommun organiserades nyligen om, och den nuvarande strukturen gäller från 1 januari 2015. Den här sektionen av Salas webbplats ger information om hur organisationen ser ut och fungerar.

Politik och Demokrati

Som kommuninvånare kan du på många olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter och förslag....

Ärenden och handlingar

Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett bra sätt. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Ett ärende bestående av en eller oftast fler handlinga...

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Den som inte är nöjd med ett beslut (helt eller delvis) kan överklaga det hos förvaltningsrätten.

Jämför service, kvalitet i verksamheter

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för invånarna? Genom projekt som Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) kan mät...

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Landst...

Internationellt arbete

Det övergripande målet för det internationella arbetet i Sala kommun är att det ska medföra nytta - antingen för den kommunala verksamheten eller för Sala kommuns medborgare, näringsliv och besökar...

Press

Det kommunen arbetar med ligger i allmänhetens intresse. Det gör det viktigt att vi är öppna och berättar vad vi gör till alla intresserade. Vi publicerar nyheter både på webbplatsen och i våra soc...