StartNäringsliv och arbete
Kategori

Näringsliv och arbete

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2017-10-03 23:03
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Företag, stöd och rådgivning

Företagarcentrum (FtgC) är en samlad organisation för det lokala näringslivsarbetet i kommunen. Basverksamheten ska utgöra en arena för dialog, möten och riktade aktiviteter. Den här delen av webbp...

Mark och lokaler

Vår kommun arbetar för att du som företagare på ett smidigt sätt ska kunna hitta den mark eller lokal du söker, och när ni väljer att etablera ert företag i vår kommun så vill vi kunna erbjuda er m...

Tillstånd, regler och tillsyn

För många av de aktiviteter och tjänster som näringslivet erbjuder kommunens invånare krävs tillstånd, följande av bestämda regler, och tillsyn för att se att allt fungerar som det ska. Olika typer...

Upphandling och inköp

Sala kommun upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 250 miljoner kronor. All upphandling sker enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Sala kommuns upphandlingspolicy.

Arbetsmarknad

Kommunen arbetar aktivt med att erbjuda arbetsmarknadspolitiska insatser som stärker de arbetslösas kompetens och möjligheter att få ett arbete.

Relaterade kontakter