StartTrafik och resor
Kategori

Trafik och resor

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2017-10-03 23:03
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Buss och tåg

Allmänna kommunikationer till och från Sala

Trafik och gator

Enhet Gata/park som lyder under tekniska kontoret är väghållare och ansvarig för alla gator inom ett område som sträcker sig från Ängshagen och Silvergruvan i söder till Skuggan och Norrängen i nor...

Torg och allmänna platser

Torg och allmänna platser (exempelvis parker, gator och trottoarer) i vår kommun är till för invånare och besökare. Om man för någon verksamhet önskar använda allmän plats behöver man ansöka om til...

Renhållning och snöröjning

Enheten Gata/park ser till att kommunens gator och vägar är rena. Här kan du få svar på några av alla de frågor som dyker upp i snöröjningstider om var, när och i vilken ordning det plogas och röjs...