StartBarn och utbildning
Kategori

Barn och utbildning

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2017-10-03 23:03
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Förskola

Totalt i kommunen finns det femton kommunala förskolor och fem fristående förskolor, varav fyra är kooperativa. Sala kommun strävar efter att all placering i förskole- och barnomsorgsverksamhet ska...

Grundskola

Totalt i kommunen finns 13 grundskoleenheter, varav fem ligger i Sala tätort. Det finns ca 200 barn i förskoleklass (6-åringar) och ca 2 000 elever i grundskolan.

Gymnasium

När du ska börja på gymnasium är det mycket viktigt att du hittar ett program som passar dig. Oavsett om du tänkt läsa vidare efter gymnasiet eller inte, så kan ett väl planerat gymnasieskole- och ...

Särskola

Särskolan är ett alternativ för elever som inte bedöms kunna nå upp till normerna för kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan, lärvux och träningssk...

Musikskola, kulturskola

På kulturskolan har du chansen att lära dig ett instrument och även spela med andra. Kulturskolan erbjuder även annan estetisk verksamhet som kurser i musikinspelning, dans, samt bild och form.

Vuxenutbildning

På Vuxnas lärande i Sala erbjuds grundläggande vuxenutbildning, kommunal vuxenutbildning, lärvux, samhällsorientering, SFI (Svenska för invandrare) samt en vård- och omsorgsutbildning.

Förstelärare

Att vara förstelärare i Sala är ett övergripande uppdrag inom kommunens skolor. Arbetet sker inom ramen för ordinarie arbetstid. Fokus ligger på att göra ett arbete som ska leda till högre måluppfy...

Särskilda behov, extra stöd

Skolan ska ge alla elever en chans att kunna göra sitt bästa även om det kan finnas många olika hinder i vägen för dem. Oavsett om hindren är sociala förhållanden, funktionsnedsättning, sjukdom ell...

Elevhälsa

Elevhälsan - en central del av Barn och utbildning. Ett av målen med dessa sidor är att ni ska kunna känna er säkra på att vi som arbetar inom kommunen gör allt vi kan för att alla elever ska vara ...

Mobbning, trygghet, säkerhet

Barn och vuxna har samma rättighet att slippa bli diskriminerade. Kränkning i form av mobbning ska ingen behöva utsättas för. All den tid som tillbringas på skola, förskola eller fritids ska vara t...

Resor och inneboende

Om du som elev har stora avstånd mellan ditt hem och din skola kan kommunen hjälpa till med transport och ekonomiskt stöd.

Studie- och yrkesvägledning

En viktig del i barns, ungdomars och vuxnas lärande är att enkelt få information och vägledning i studie- och yrkesvalsfrågor. Studie- och yrkesvägledarna vill verka för mångfald och jämställdhet i...

Försäkringar

Alla barn i Sala kommuns skolor är försäkrade dygnet runt för olycksfall vilket innebär att olyckor på fritiden ingår i försäkringen. Normalt ska olyckor under skoltid skrivas in i kommunens tillbu...

Modersmål, hemspråk

Svenska skolmyndigheter har genom grundskoleförordningen beslutat om kommunens skyldigheter att komplettera den modersmålsinlärning som sker i hemmet med modersmålsundervisning som anordnas av skol...

Miljö i skolan

Många av dagens elever har problem med allergier och överkänslighet av något slag. Av denna anledning är det kritiskt att de ansvariga inom skolorna ser till att potentiella miljö- och hälsoproblem...

Praktik i skolan

Det finns olika sätt att lära ut till eleverna vad det innebär att ha ett jobb. Genom någon eller några dagars praktik på någon arbetsplats kan de få känna av hur verkligheten fungerar. Många kommu...

Starta enskild verksamhet

Denna tjänst kan användas för att anmäla en verksamhet enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt solarier. Den omfattar bland annat förskolor, skolor, fritidshem och an...