Kategori

Diarium och arkiv

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2017-10-03 23:01
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
  • Hur kan du använda diariet?

    Informationstjänst

    Om du vet vilken kommunal nämnd eller förvaltning som har hand om den handling du vill ta del av är det enklast att kontakta registratorn på den aktuella nämnden/förvaltningen. I annat fall kan kom...

  • Regler för sekretess

    Informationstjänst

    Att en allmän handling är sekretessbelagd innebär att den är hemlig och att du inte har rätt att få ta del av den. Om en handling är allmän kan den ändå vara undantagen från offentlighet genom best...

Relaterade kontakter