Barn och utbildning

Sala kommuns tjänster inom serviceområdet Barn och utbildning.

Omsorg och hjälp

Säkerhet, trygghet, bistånd, LSS, socialtjänst, vård- och omsorgsboende, hemtjänst, anhörigstöd, och dagverksamhet.

Uppleva och göra

Kommunens tjänster inom serviceområdet Uppleva och göra.

Bygga, bo och miljö

Kommunens tjänster inom serviceområdet Bygga, bo och miljö.

Trafik och resor

Välkommen till huvudsidan för kommunens verksamhet när det gäller trafikfrågor. Här hittar du information och nyheter om gator, vägar, torg och marknad, belysning, cykelvägar, lekplatser, s...

Näringsliv och arbete

Kommunens tjänster inom serviceområdet Näringsliv och arbete.

Kommun och politik

Kommunens tjänster inom serviceområdet Kommun och politik.

Evenemangskalender!

Läs om aktuella och kommande evenemang i Sala kommun. Är du arrangör? Anmäl ditt evenemang till kalendern!

Nyheter

Sala kommuns nyhetsflöde med informations-, service-, trafik- och pressmeddelanden.


Arbetstidslagen (ATL)

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Arbetstidslagen (ATL)

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Arbetstidslagen (ATL)

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.